Следвайте ни:

Египетски лешояд

(Neophron percnopterus)

  • Снимка: Зоологическа градина - София