Следвайте ни:

Зооклуб „Ной“

Зооклуб Ной е създаден през 2000 година с цел да привлече ученици и студенти, които имат интерес към зоологията и към дейността на Зоопарка. Дейностите на клуба включват лекции на екологични и природозащитни теми, изнасяни от членовете на екипа на центъра или от външни лектори, изследователи и биолози. Приятели на клуба са Българското дружество за защита на птиците, WWF България, Сдружение за дива природа Балкани, Групата за изследване и защита на прилепите и други природозащитни и научни организации.
Освен интересните мултимедийни презентации, членовете на клуба имат и практически занятия, като създаване на средово обогатяване за животни от зоопарка, грижи за животните от Екологичния център, изработване на хранилки и гнездилки за дивите птици , етологични наблюдения и др. Всяка година през декември клубът традиционно организира Коледно тържество в сградата на Екологичния център с кулинарен конкурс, награди и много празнично настроение .
Сбирките на зооклуба се провеждат от началото на октомври до края на май всяка неделя (с изкл. на официалните празници и ваканциите) от 13.30 часа в сградата на Екологичния център.
Записването на нови членове всяка година започва от първата неделя на месец октомври и продължава до средата на месец ноември. Членове могат да станат ученици и студенти със засилен интерес в сферата на зоологията и екологията.

Програма на сбирките на Зооклуб „Ной“ за месец май 2016

15 май – „Лешоядите в България – настояще и бъдеще“ –лектор Катерина Зарева, завеждащ Екологичния център. Презентацията ще ви запознае с четирите вида лешояди – египетски, белоглав, черен и брадат лешояд, които са се срещали или се срещат в България. Децата ще получат занимателни книжки „Защо са важни лешоядите и защо трябва да им помогнем?“

29 май – „Как се отглеждат бебета животни в Зоопарка?“ – лектори Велизар Ангелов, Мария-Тереза Кортес и Соня Геновска – гледачи на животни в Софийския Зоопарк. Ще можете да видите отблизо едно от бебетата отгледани от тях.

С това учебна година 2015/2016 на Зооклуб Ной приключва. Следващата ще започне на 4 октомври 2016г.