Следвайте ни:

Структура на Зоопаркa

Струкутура на Общинско предприятие “Зоологическа градина-София“

Администрация

Директор на ОП „Зоологическа градина – София“ – д-р Манол Нейков

Административен директор – Диана Чонова

Главен куратор на зооколекцията – Радко Сертов
Главен счетоводител – Иванка Станева
Счетоводител – Ваня Славова
Касиер – Магдалена Размирова
Деловодител – Секретар – Мария Попова-Глик
Завеждащ личен състав – Маргарита Йотова
Експерт връзки с обществеността и международна дейност – Ирина Сахатчиева
Касиери-билетопродавачи –  Ангелина Димитрова, Иванка Гълъбова, Йорданка Бикарска, Марина Каркалянова.

Сектор „Тревопасни и примати“

Секторът е най-голям по площ – заема повече от половината територия на парка. Организационно е разделен на Зала “Гиганти“, където се отглеждат слон, носорог и хипопотами (4 гледачи), на Тревопасни животни – отглеждани на открито в големи външни заграждения с прилежащи сгради с вътрешни помещения (6 гледача), и на две зали с премати – Зала Маймуни 1 и Зала Маймуни 2 с вътрешни и външни заграждения (5 гледача).
Уредник зооколекция е д-р Иван Цветков, ветеринарен лекар.

Сектор „Хищници“

Секторът се състои от Зала „Големи котки, терариум и аквариум“, където може да видите големите котки във външни и вътрешни заграждения, секция „Дребни хищници“, където живеят лисици, мангусти, сервали, чакали и други и “Мечкарник“. В сектора работят осем гледачи.
Уредник зооколекция е Радко Сертов, Магистър по зоология.

Сектор „Птици“

Секторът се състои от Фазанерия, Голяма волиера за орли и лешояди,  езеро за  водоплаващи птици и колекция от бягащи, нелетящи птици(щраус, нанду, ему). Персоналът се състои от петима гледачи.
Уредник зооколекция е д-р Димитър Милчев, ветеринарен лекар.

Сектор „Аквариум, Терариум и Вивариум“

Аквариумът и Терариумът на Зоопарка се помещават в Зала „Големи котки, терариум и аквариум“. Вивариумът е в отделна сграда в служебната част на Зоопарка. В сектора работят 5-ма гледачи. Уредник зооколекция е Радко Сертов, магистър по зоология.

Сектор „Учебно-образователен“

Секторът се помещава в отделна сграда, която се нарича Екологичен Научно-Образователен Център. Екологичният Център организира образователни дейности с деца и посетители, обучение на персонала, научно-изследователски и природозащитни проекти. В сектора работят двама еколози. Ръководител на сектора е Катерина Зарева – Симеонова – магистър по екология.

Сектор „Хранене на животни“

Сектор “Хранене на животни” е в специална сграда – Кухня, която се намира в служебната част на Зоопарка. Там се съхранява, приготвя и разпределя храната за животните. В сектора работят четирима работници. Снабдител – Людмила Златкова. Отговорник сектор – Иван Стамболийски.

Сектор „Техническо обезпечаване, транспорт и озеленяване“

В сектора работят 6 работника – един шофьор, двама отговорници за поддръжка на сградите, един водопроводчик и двама служители, които отговарят за чистота и поддръжката на зелените площи. Ръководител на сектора е Румен Вълчанов.

Сектор „Ветеринарна клиника“

Секторът се състои от Ветеринарна клиника и Карантинно отделение, които се намират в служебната част на Зоопарка. В него работят трима ветеринарни лекари и двама гледачи. Главен лекар е д-р Росен Кръстев, рентгенолог и анестезиолог – д-р Иван Цветков, отговорник карантинно отделение – д-р Николай Скендерски. Д-р Иван Иванов е ветеринарен лекар и консултант. Ветеринарната клиника не работи с външни клиенти.