Следвайте ни:

Контакти

ОП “Зоологическа градина – София”

Адрес: ул. “Сребърна” 1, кв. „Хладилника”, ПК 67
София
1407
България

Официален имейл на Зоологическа градина -София: sofiazoo@abv.bg
тел:(+359 2) 868 20 43, факс: (+359 2) 868 32 02 – само в работното време на администрацията

Работно време на Администрацията (Понеделник – Петък): от 8:00 ч. до 16:30 ч.
През почивните и празнични дни има административен дежурен.
Директор д-р Манол Нейков: (+359 2) 868 20 43

Гл. счетоводител Иванка Станева: 0878 640 182

Експерт връзки с обществеността Ирина Сахатчиева: 0878 640 183

Екологичен-Научно Oбразователен Център (Учебен Център): 0878 640 192, имейл:sofzooed@abv.bg